Teksty zaplanowane

  • Model skuteczności reakcji w organizacji czułej na zdarzenia kryzysowe oraz wizerunkowe elementy składowe systemu odpornościowego organizacji. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorców
    Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski https://orcid.org/0000-0001-6396-6927 Sławomir Gawroński Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie http://orcid.org/0000-0003-4393-7592

    publikacja w numerze wrześniowym