Teksty zaplanowane

 • Analiza biometryczna reakcji okoruchowych i mimicznych na archiwalny plakat propagandowy (2019-03-07)
  Łukasz Szurmiński Uniwersytet Warszawski http://orcid.org/0000-0002-2918-6502 Małgorzata Kisilowska Uniwersytet Warszawski http://orcid.org/0000-0001-5733-5424

  Pomiary biometryczne pozwalają uzyskać dane o nieuświadomionych reakcjach respondentów na prezentowany materiał, w tym przypadku wizualny. Cel: Poznanie reakcji współczesnych widzów na przekaz propagandowy plakatów polskich z okresu po 1945 roku. Metody badań: Pomiary biometryczne: eyetracking i facetracking oraz badanie ankietowe. Wyniki i wnioski: Potwierdzono większe oddziaływanie obrazu niż tekstu oraz silne reakcje emocjonalne na przekaz; odmienne reakcje grup respondentów o różnym przygotowaniu. Wartość poznawcza: Trwały potencjał oddziaływania plakatów propagandowych na widza; wiedza do wykorzystania w działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.

 • Komunikacja sponsoringowa w Polsce podczas piłkarskich Mistrzostw Świata w 2018 roku (2019-03-16)
  Jarosław Kończak Uniwersytet Warszawski http://orcid.org/0000-0002-1690-4333

  Artykuł zawiera analizę komunikacji firm związanych z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018. Cel: Zdefiniowanie najczęstszych motywów, emocji do jakich sięgają sponsorzy i reklamodawcy w Polsce oraz wpływu komunikacji sponsoringowej na kibiców. Metody badań: Badania ilościowe sponsorów sportu w Polsce, badania jakościowe osób funkcjonujących od wielu lat w sporcie i sponsoringu sportowym oraz analiza własna komunikacji wybranych marek. Wyniki i wnioski: Polacy nie znają sponsorów najważniejszej dla nich i najpopularniejszej w kraju reprezentacji. Powodem jest m.in. schematyczna komunikacja firm, od wielu lat oparta o podobne i przewidywalne koncepty kreatywne, utarte schematy, nie rodzące większych emocji i nie porywające fanów. Dlatego Mundial 2018 był czasem zmarnowanych możliwości dotarcia do kibiców i zdystansowania konkurencji. Marketingowy potencjał reprezentacji piłkarskiej nie został wystarczająco wykorzystany. Wartość poznawcza: Obraz komunikacji sponsoringowej firm i jej odbioru przez kibiców podczas największej piłkarskiej imprezy świata.

 • Reklama nieetyczna – studium przypadku Reserved („Polish boy wanted”) (2019-03-16)
  Agnieszka Barczyk-Sitkowska Uniwersytet Łódzki http://orcid.org/0000-0002-1149-2317

  Jednym z obszarów przyciągających uwagę przedstawicieli nauk o mediach jest etyka. Cel/teza: Autorka zakłada, że nieetyczne reklamy mogą przyczynić się do obniżenia poziomu zaufania odbiorców. Artykuł prezentuje studium przypadku kampanii marki Reserved – Polish boy wanted (marzec 2017 roku). Głównym celem jest zweryfikowanie, czy odbiorcy postrzegali wybraną kampanię jako nieetyczną oraz wskazanie jej potencjalnych skutków. Metody badań: Jakościowa analiza komentarzy internautów zamieszczonych pod dwoma materiałami Macieja Budzicha (pierwszy ukazał się przed, a drugi po ujawnieniu faktycznego celu omawianego przekazu) pozwala zbadać reakcje odbiorców na tytułową kampanię. W badaniach wykorzystano analizę treści oraz technikę stałego porównywania. Wyniki i wnioski: Komentarze zamieszczone pod pierwszym materiałem są zróżnicowane pod względem tematycznym, wiele miejsca poświęcono samemu vlogerowi oraz śledztwu na temat omawianego filmiku. W przypadku drugiego materiału internauci skupili się już na samej kampanii, często wskazywali też na jej możliwe konsekwencje. Wartość poznawcza: Przeprowadzone badanie pokazuje, że kampania Polish boy wanted mogła wpłynąć na postawę odbiorców względem marki, a także przyczynić się do spadku zaufania. Tego zagrożenia twórcy reklam powinni być świadomi.

 • Równość płci w ustawodawstwie medialnym. Przypadki Hiszpanii i Polski (2019-03-16)
  Dagmara Głuszek-Szafraniec Uniwersytet Śląski, Katowice http://orcid.org/0000-0002-9411-197X Katarzyna Brzoza Uniwersytet Śląski, Katowice http://orcid.org/0000-0002-5262-5745

  Równość płci to temat często poruszany w debacie publicznej w ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii. Cel: Pokazanie, czy w kontekście gender mainstreaming zasady obowiązujące w wybranych krajach są ze sobą zbieżne, czy różne. Ponadto poszukiwano odpowiedzi na pytanie, w jakiej formie funkcjonują standardy dotyczące równości płci w mediach w obu krajach, tj. czy są to normy ustanawiane przez samych dziennikarzy, czy też jest to element polityki państwa. Metoda: Zaprezentowano wyniki analizy porównawczej regulacji dotyczących równości płci w ustawodawstwie medialnym Hiszpanii i Polski. Wyniki i wnioski: Przeprowadzone analizy pozwoliły uzyskać odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz pokazały, że w kontekście zachowania zasad równości płci w mediach polski ustawodawca może czerpać dobre wzorce z precyzyjnych regulacji hiszpańskich. W Polsce normy równościowe pojawiają się głównie w podręcznikach dobrych praktyk, podczas gdy w Hiszpanii są to standardy przyjęte w trybie ustawodawczym. Wartość poznawcza: Podjęte rozważania mają nowatorski charakter, ale ze względu na zachodzące zmiany oraz rosnącą wrażliwość w zakresie stosowania zasad gender mainsteraming, stały monitoring i analizy porównawcze w tym obszarze wydają się być w pełni uzasadnione.

Ta witryna używa ciasteczek (cookies) do przechowywania danych o sesji użytkownika. OK