Teksty zaplanowane

 • Big data o mediach. Dominanty świata mediów
  Włodzimierz Witold Gogołek Uniwersytet Warszawski https://orcid.org/0000-0002-3073-3817

  publikacja w numerze czerwcowym

 • Sprawozdanie z konferencji "Transparentny Influencer Marketing – nowa era funkcjonowania?", Warszawa, 8 marca 2022 r.
  Adriana Kałucka Uniwersytet Warszawski

  publikacja w numerze czerwcowym

 • Recenzja książki Grzegorza Łęcickiego "Widmo prawdy, projekcja fałszu. Ekranowa indoktrynacja, manipulacja i propaganda na przykładzie fabularnych oraz serialowych obrazów wojny, okupacji i stalinizmu w kinematografii polskiej 1944–2019", Warszawa 2020
  Krzysztof Stępniak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie http://orcid.org/0000-0001-9716-8835

  publikacja w numerze czerwcowym