Studia Medioznawcze https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze <p align="justify">„Studia Medioznawcze” – kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, założony w 2000 r. w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.</p> pl-PL <p>Publikacje na łamach „Studiów Medioznawczych” ukazują się na zasadach odpowiadających licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).</p> studiamedioznawcze@uw.edu.pl (Rafał Smoleń) mt.roguski@uw.edu.pl (Marcin Roguski) Tue, 04 Oct 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Lilia Duskaeva (red.), The Ethics of Humour in Online Slavic Media Communication, Routledge, London and New York 2021, ss. 180 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/709 Magdalena Hodalska Prawa autorskie (c) 2022 Magdalena Hodalska https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/709 Fri, 19 Aug 2022 00:00:00 +0000 Grzegorz Tylec, Ochrona uczuć religijnych w prawie cywilnym, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2022, ss. 214 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/714 Rafał Leśniczak Prawa autorskie (c) 2022 Rafał Leśniczak https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/714 Fri, 19 Aug 2022 00:00:00 +0000 Dyplomacja cyfrowa w czasie pandemii COVID-19. Zmiana kierunków komunikacji i dyplomacja quasi-medialna https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/708 <p>Pandemia COVID-19 wpłynęła znacząco i w bardzo krótkim czasie na funkcjonowanie ludzi, państw i instytucji publicznych. E-dyplomacja, funkcjonująca do początku 2020 roku jako jedna z form dyplomacji, w czasie pandemii zyskała na znaczeniu, a co więcej – na krótki czas stała się jej główną (i jedyną) formą. <strong>Cel:</strong> praca dotyczy głównie obszaru cyfrowej dyplomacji publicznej. Na tle różnych zmian zachodzących w dyplomacji okresu pandemii COVID-19 starano się uwypuklić dwie z nich, wiążące się z kierunkiem komunikacji oraz rolą mediów w cyfrowej dyplomacji publicznej. <strong>Metody badań:</strong> w tym celu posłużono się obserwacją niestandaryzowaną i opisem wybranych przypadków, przywołując literaturę i badania dotyczące dyplomacji w pandemii. <strong>Wnioski:</strong> w okresie poddanym obserwacji (rok 2020) można było zauważyć zarówno zintensyfikowanie dotychczasowych działań z wykorzystaniem nowych technologii, w tym nowych mediów i mediów społecznościowych, jak i wykształcenie się zupełnie nowych podejść do dyplomacji cyfrowej. <strong>Wartość poznawcza:</strong> walorem opracowanej charakterystyki stanu dyplomacji cyfrowej w czasie pandemii COVID-19 w 2020 roku jest opis nowych jej form (w tym w szczególności dyplomacji quasi-medialnej) i kluczowych zmian, jakie nastąpiły w tym obszarze.</p> Katarzyna Pagacz Prawa autorskie (c) 2022 Katarzyna Pagacz https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/708 Mon, 03 Oct 2022 00:00:00 +0000 Plandemia, czyli medialne narracje covidowych sceptyków https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/697 <p><strong>Celem</strong> artykułu jest próba rekonstrukcji medialnych narracji koronasceptyków. W tekście odtworzono podstawowe wątki fabularne opowieści o „plandemii”, a także czynniki stanowiące o jej wymiarze dramatycznym. <strong>Metoda badań</strong>, którą zastosowano, obejmuje analizę narracji, pojmowanej jako jedna z form dyskursu. Na materiał badawczy złożyło się 116 tekstów, przede wszystkim o charakterze publicystycznym, opublikowanych w Internecie. Ich analiza pozwoliła sformułować następujące <strong>wnioski:</strong> 1. Sytuacja pandemiczna w Polsce i na świecie postrzegana jest przez koronasceptyków w kategoriach konfliktu. 2. Role głównych bohaterów opowieści o plandemii są przydzielone na stałe i nie podlegają ewolucji. 3. Wszelkie wątki związane z epidemią – w wyniku procesów poznawczych opartych na racjonalności ograniczonej – włączane są w obręb z góry przyjętego skryptu, opierającego się na analogiach historycznych. 4. Narrator sytuuje samego siebie po stronie bojowników o wolność, dostrzegając w swych antagonistach niebezpiecznych ciemiężycieli. <strong>Wartość poznawcza:</strong> artykuł został poświęcony jednej z odsłon współczesnego dyskursu publicznego, często postrzeganej jako marginalna, jednak – co pokazują badania opinii publicznej – niepozostającej bez wpływu na dużą część społeczeństwa, a nawet niektóre decyzje rządzących. Przeprowadzona analiza wydaje się istotna również z punktu widzenia postępującej w Polsce polaryzacji postaw społecznych.</p> Laura Polkowska Prawa autorskie (c) 2022 Laura Polkowska http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/697 Mon, 03 Oct 2022 00:00:00 +0000 Model skuteczności reakcji w organizacji czułej na zdarzenia kryzysowe oraz wizerunkowe elementy składowe systemu odpornościowego organizacji. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorców https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/676 <p><strong>Cel:</strong> w artykule przedstawiono najważniejsze wnioski z badań przeprowadzonych pod kierownictwem jednego z autorów publikacji. <strong>Metodologia:</strong> artykuł oparty został na wynikach szeregu badań ilościowych przeprowadzonych przez autorów publikacji. <strong>Wyniki i wnioski:</strong> publikacja zawiera prezentację nowej definicji kryzysu wizerunkowego, opierającej się na danych empirycznych. Dokonano opisu czynników determinujących bezpieczeństwo wizerunkowe organizacji, takich jak przygotowanie, wsparcie eksperckie, świadomość istnienia zagrożeń czy działania analityczne. Ten ostatni aspekt ujęto w schemat pokazujący elementy mające wpływ na to, w jaki sposób organizacja zostanie przygotowana na kryzys. W dalszej części artykułu zaprezentowany został cykl decyzji analitycznych warunkujących bezpieczeństwo wizerunkowe organizacji oraz model skuteczności reakcji w organizacji czułej na zdarzenia kryzysowe.</p> Dariusz Tworzydło, Sławomir Gawroński Prawa autorskie (c) 2022 Dariusz Tworzydło, Sławomir Gawroński https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/676 Mon, 25 Jul 2022 00:00:00 +0000 Sprawozdanie z 13. edycji konferencji Współczesne Media: Dziennikarstwo jakościowe (Lublin, 27–28 kwietnia 2022 r.) https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/711 Mikołaj Bajew Prawa autorskie (c) 2022 Mikołaj Bajew https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/711 Fri, 19 Aug 2022 00:00:00 +0000 Sprawozdanie z 29 Międzynarodowego Sympozjum Badawczego Public Relations BledCom 2022 Reboot: Should Organizations Rediscover Communication with Internal & External Stakeholders? (Słowenia, Bled, 1–2 lipca 2022 r.) https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/710 Jacek Barlik Prawa autorskie (c) 2022 Jacek Barlik https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/710 Fri, 19 Aug 2022 00:00:00 +0000