Indeksacja

„Studia Medioznawcze” (ang. Media Studies) są indeksowane w bazach: ERIH+, CEJSH, Biblioteka Nauki, CEEOL, CEEAS (EBSCO), BazEkon, Sherpa Romeo i Google Scholar.