Indeksacja

„Studia Medioznawcze” (ang. Media Studies) są indeksowane w bazach: ERIH+, CEJSH, CEEOL, CEEAS, BazEkon i Google Scholar.