Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia tego czasopisma na liście zasobów czasopism elektronicznych swojej biblioteki. Warto również podkreślić, że system publikacji typu open source umożliwia bibliotekom udostępnienie kadrze wydziału hostingu czasopism, które współredagują (patrz: Open Journal Systems).