Informacje dla czytelników

Zachęcamy Czytelników do skorzystania z usługi powiadamiania o publikacjach czasopisma i ogłoszeniach. W tym celu należy kliknąć Zarejestruj w górnej części strony głównej czasopisma. Po rejestracji Czytelnik będzie otrzymywał drogą mailową spis treści każdego nowego numeru czasopisma. Ta lista mailingowa pozwoli również redakcji przekonać się o tym, jaki jest poziom wsparcia i czytelnictwa. Zobacz oświadczenie o ochronie prywatności, które gwarantuje Czytelnikom, że ich nazwisko oraz adres e-mail nie będą wykorzystywane do innych celów.