Tom 4 (2017)

Artykuły

 • Medioznawstwo polskie na mapie świata. Sondaż naukoznawczy

  Tomasz Mielczarek
  11-22
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.348
 • Między efektywnością a wolnością. Wprowadzenie do ekonomiki selekcji algorytmicznej

  Tadeusz Kowalski
  27-36
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.349
 • Gatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część druga

  Jacek Sobczak, Ksenia Kakareko
  41-56
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.350
 • Twitter w kampaniach informacyjnych o związkach osób tej samej płci w Polsce i w USA

  Jacek Barlik
  61-76
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.351
 • Archiwizacja działalności radiowej – wyzwania i szanse dla małych, niekomercyjnych nadawców

  Urszula Doliwa
  81-93
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.352
 • Frontowe okładki i e-okładki polskich magazynów a reakcje czytelników

  Anna Jupowicz-Ginalska
  99-119
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.353
 • Poziom konkurencji na rynku prasy w Polsce

  Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek
  121-134
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.354
 • Fotografia prasowa a podpis – ujęcie typologiczne

  Joanna Szylko-Kwas
  137-150
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.355

Sprawozdania z konferencji

Recenzje książek

 • Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch” w polskim systemie medialnym

  Wiesław Sonczyk
  169-173
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.358
 • Jędrzej Skrzypczak Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów

  Tadeusz Kononiuk
  173-176
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.359
 • Zemsta emancypacji. Nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie red. Tomasz Nowicki

  Krzysztof Wasilewski
  176-178
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.360
 • Polski esej literacki. Antologia wstęp i opracowanie Jan Tomkowski

  Konrad W. Tatarowski
  179-181
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.361