Tom 2 (2017)

Artykuły okolicznościowe/tematyczne

 • O relacjach Marka z Warszawy z Tomkiem z Krakowa słów kilka…

  Marek Jabłonowski
  11-18
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.386

Artykuły

 • Koncepcje pluralizmu mediów i polityki mediowej w warunkach rozwoju platform cyfrowych

  Tadeusz Kowalski
  21-28
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.387
 • Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów

  Jolanta Maćkiewicz
  33-42
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.388
 • Koncepcja polifonicznej powieści reportażowej Laboratorium Reportażu wobec teorii Michaiła Bachtina. Polityczny wymiar polifonii

  Paulina Orłowska
  47-55
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.389
 • Prusowska koncepcja dziennikarstwa – czy jest nadal aktualna?

  Wiesław Sonczyk
  59-71
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.390
 • Wiedza o mediach jako składowa kompetencji medialnych młodego pokolenia Polaków – rekonesans

  Krzysztof Kaszewski
  75-89
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.391
 • Wybrane aspekty poznawcze i emocjonalne socjotechniki mediów

  Mateusz Bartoszewicz
  93-106
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.392
 • Koncentracja kapitału na polskim rynku prasowym. Studium przypadku

  Lucyna Szot
  111-123
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.393
 • Zagrożenia etyczne i korupcyjne w mediach

  Krzysztof Nowakowski
  127-140
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.394

Sprawozdania z konferencji

Recenzje książek

 • Beata Grochala Telewizyjna transmisja sportowa w ujęciu genologii lingwistycznej na materiale transmisji meczów piłki nożnej

  Paulina Jędraszczak
  169-172
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.401
 • Elżbieta Pawlak-Hejno Bojownice czy wariatki? Obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej (1911–1914)

  Wiesław Sonczyk
  172-175
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.402
 • Jacek Trojanowski Propaganda antyamerykańska w polskiej publicystyce konserwatywnej i narodowej w latach 1898–1939

  Krzysztof Wasilewski
  176-178
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.403
 • Retoryka w praktyce medialnej red. Anita Kwiatkowska, Marlena Sztyber

  Ewa Modrzejewska
  179-184
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.404
 • Scott A. Kuehn, Andrew Lingwall The basics of media writing. A strategic approach

  Jacek Barlik
  184-188
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.405