Tom 4 (2014)

Artykuły

 • Status teoretyczny nauk o mediach – kilka uwag do dyskusji

  Marek Jabłonowski, Wojciech Jakubowski
  11-24
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2014.59.584
 • Przedawnienie roszczeń w sprawach o ochronę dobrego imienia

  Adam Górski
  29-40
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2014.59.585
 • Wykonywanie prawa do informacji publicznej przez media

  Magdalena Niziołek
  43-52
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2014.59.586
 • Pomiędzy reklamą a reklamą ukrytą. Rzecz o prawnych aspektach artykułów sponsorowanych i lokowania produktów w polskiej prasie drukowanej i internetowej

  Maria Łoszewska-Ołowska
  55-71
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2014.59.587
 • Przypadek agencji MDI jako przykład spinu i kontrspinu

  Wojciech Furman
  75-82
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2014.59.588
 • Serwis społecznościowy jako narzędzie kampanii wyborczej – profile Bronisława Komorowskiego, Baracka Obamy i Mitta Romneya na Facebooku

  Tomasz Olczyk
  87-100
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2014.59.589
 • Sposoby komunikacji polskiej i brytyjskiej telewizji publicznej na Facebooku

  Katarzyna Tołoczko
  103-110
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2014.59.590
 • Retoryka groźby w polskim dyskursie politycznym – na podstawie materiałów prasowych z okresu parlamentarnej kampanii wyborczej 2011 roku

  Karolina Brylska
  115-126
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2014.59.591
 • Oni Teresy Torańskiej – między wywiadem a przesłuchaniem

  Kaja Rostkowska
  129-136
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2014.59.592
 • Radio publiczne w Szwecji – dylematy i perspektywy

  Dominika Wiśniewska
  141-151
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2014.59.593
 • Źródła finansowania misji mediów publicznych – wybrane zagadnienia

  Ewa Świątkowska
  153-162
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2014.59.594

Sprawozdania z konferencji

Recenzje książek