Tom 24 Nr 1

Artykuły okolicznościowe/tematyczne

 • Koncepcje Marii Wojtak w badaniach komunikacji medialnej. Słowo od redaktorów numeru

  Danuta Kępa-Figura, Joanna Szylko-Kwas, Krzysztof Kaszewski
  1-3
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.1.750

Artykuły

 • Koncepcje Marii Wojtak – perspektywa mediolingwistyczna

  Danuta Kępa-Figura, Magdalena Ślawska
  4-14
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.1.740
 • Koncepcje Marii Wojtak w polskich badaniach komunikacji medialnej – praktyka aplikacyjna

  Danuta Kępa-Figura, Magdalena Ślawska
  15-41
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.1.741
 • Koncepcje genologiczne w badaniach Marii Wojtak oraz w ujęciach germanistycznych

  Zofia Bilut-Homplewicz, Anna Hanus, Agnieszka Mac
  42-54
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.1.736
 • Zastosowania dorobku metodologicznego Marii Wojtak w badaniach genologicznych i kontrastywnych w obszarze germanistycznym

  Zofia Bilut-Homplewicz, Anna Hanus, Agnieszka Mac
  55-69
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.1.737
 • Zjawisko adaptacji gatunkowej na przykładzie felietonów opublikowanych w tygodniku „Piłka Nożna” w latach 1995–1998

  Patryk Iwańczyk
  70-79
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.1.732
 • Koncepcje Marii Wojtak w analizie medialnych przekazów audiowizualnych

  Anna Dunin-Dudkowska, Beata Grochala, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
  80-94
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.1.733
 • Komiks jako gatunek w formie kolekcji – rozważania wstępne

  Matylda Sęk-Iwanek
  95-108
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.1.744

Sprawozdania z konferencji

 • Sprawozdanie z IX Seminarium Mediolingwistycznego

  Alena Podviazkina
  109-111
  DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.1.749

Recenzje książek

Opracowania bibliograficzne