Open access

"Studia Medioznawcze" (ang. Media Studies) to czasopismo wydawane w wolnym dostępie. Właściciel praw autorskich do publikowanych w nim opracowań naukowych udziela praw do ich wykorzystywania w ramach otwartej licencji (Creative Commons – Użycie niekomercyjne (CC BY-NC)), zezwalając na natychmiastowy wolny dostęp do tych opracowań i umożliwiając każdemu użytkownikowi czytanie, pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, wyszukiwanie lub linkowanie pełnych tekstów artykułów, umieszczanie ich w bazach indeksujących, przekazywanie ich jako pliki do odpowiedniego oprogramowania lub wykorzystanie ich w każdym innym zgodnym z prawem celu.